Michael Learins To Rock

MC Anh Tuấn làm tổng đạo diễn đêm nhạc Sky Connection 2016

MC Anh Tuấn làm tổng đạo diễn đêm nhạc "Sky Connection 2016"(02/12/2016)

ANTD.VN - MC Anh Tuấn sẽ giữ vai trò phụ trách khiến khán giả phải "bay" suốt ...