mở cửa xe ô tô

Mở cửa ôtô gây nguy hiểm cho người đi đường bị phạt 300.000 đồng

Mở cửa ôtô gây nguy hiểm cho người đi đường bị phạt 300.000 đồng(30/11/2016)

Nếu mở cửa xe khi không bảo đảm an toàn, tài xế sẽ bị phạt từ 300.000 ...