mô hình nuôi vịt

Thả sen, nuôi vịt… thu lãi nửa tỷ đồng mỗi năm

Thả sen, nuôi vịt… thu lãi nửa tỷ đồng mỗi năm(30/11/2016)

Tận dụng diện tích đất nông nghiệp chiêm trũng đã đền bù nhưng chưa xây dựng của ...