Mộ phần tuổi trẻ

Huỳnh Trọng Khang - tác giả Mộ phần tuổi trẻ: Tôi chỉ muốn là người viết tử tế

Huỳnh Trọng Khang - tác giả "Mộ phần tuổi trẻ": "Tôi chỉ muốn là người viết tử tế"(02/12/2016)

ANTD.VN - Không ai nghĩ rằng một tác giả mới ngoài 20 tuổi như Huỳnh Trọng Khang ...