mua bán đạn kiếm lời

700 viên đạn lậu được chuyển qua cửa khẩu

700 viên đạn lậu được chuyển qua cửa khẩu(30/11/2016)

Hiên cất giấu rồi chuyển 700 viên đạn về Việt Nam để bán kiếm lời thì bị ...