mùa thu new york

Chụp ảnh mùa thu vàng bằng smartphone

Chụp ảnh mùa thu vàng bằng smartphone(30/11/2016)

Khả năng tái tạo màu sắc, chụp tối và tương phản tốt đã giúp smartphone ngày nay ...