mức bội chi

Giải pháp đưa bội chi ngân sách nhà nước về 3,5%GDP

Giải pháp đưa bội chi ngân sách nhà nước về 3,5%GDP(08/01/2017)

VOV.VN -Theo dự toán bội chi ngân sách nhà nước năm 2017 là 178.000 tỷ đồng, tương ...


Bội chi Ngân sách 11 tháng lên tới 167 ngàn tỷ đồng(02/12/2016)

Theo Bộ Tài chính, bội chi NSNN ước 11 tháng 167.3 ngàn tỷ đồng, bằng xấp xỉ ...