Mỹ không kích nhầm

Mỹ nhận không kích nhầm khiến 90 binh sĩ Syria thiệt mạng

Mỹ nhận không kích nhầm khiến 90 binh sĩ Syria thiệt mạng(30/11/2016)

Mỹ nhận không kích nhầm khiến 90 binh sĩ Syria thiệt mạng