Mỹ không kích nhầm

Mỹ không kích nhầm Mosul, cứu khủng bố Syria(11/12/2016)

Mỹ không kích nhầm Mosul, cứu khủng bố Syria


Không kích nhầm lính Syria, Mỹ nói lỗi khách quan

Không kích nhầm lính Syria, Mỹ nói lỗi khách quan(30/11/2016)

Không kích nhầm lính Syria, Mỹ nói lỗi khách quan