Mỹ không thể chặn tên lửa Nga

Mỹ cảnh báo: Không thể chặn vũ khí hủy diệt của Nga  

Mỹ cảnh báo: Không thể chặn vũ khí hủy diệt của Nga  (02/12/2016)

(Vũ khí) - Lầu Năm Góc cảnh báo rằng, sự nguy hiểm từ kho vũ khí Nga ...