nậm nhùn

Chuyện “lạ” ở Nậm Nhùn

Chuyện “lạ” ở Nậm Nhùn(03/01/2017)

Cái "lạ" ở Nậm Nhùn- một huyện khó khăn bậc nhất ở vùng cao Lai Châu là ...