nặng 23 kg

Cá trắm khủng vùng vẫy trăm mét khi mắc câu ở hồ Hà Nội

Cá trắm 'khủng' vùng vẫy trăm mét khi mắc câu ở hồ Hà Nội(30/11/2016)

Do lưỡi câu vướng vào đuôi nên cá trắm 23 kg bơi rất khỏe, nhiều người đàn ...


Cá trắm khủng vùng vẫy trăm mét vì mắc câu ở hồ Hà Nội

Cá trắm 'khủng' vùng vẫy trăm mét vì mắc câu ở hồ Hà Nội(30/11/2016)

Do lưỡi câu vướng vào đuôi nên cá trắm 23 kg bơi rất khỏe, nhiều người đàn ...