Nếp gà gáy Mỹ Lung

Đặc sản huyền thoại xứ Mường: Nếp gà gáy Mỹ Lung

Đặc sản huyền thoại xứ Mường: Nếp gà gáy Mỹ Lung(28/11/2016)

Nếp Gà gáy Mỹ Lung nổi tiếng là thứ gạo đặc sản ngàn năm của người dân ...