Nga trang bị tiêm kích PAK FA

Tiêm kích PAK FA trang bị động cơ véc-tơ đối xứng trục  

Tiêm kích PAK FA trang bị động cơ véc-tơ đối xứng trục  (30/11/2016)

(Vũ khí) - Dù PAK-FA đang dùng động cơ AL-41F của Su-35S, những sắp tới siêu tiêm ...