ngậm đồ chơi

Trẻ hay đi chân đất, ngậm đồ chơi dễ bị tay - chân - miệng?(30/11/2016)

Con em hay chạy ra sân chơi mà không mang dép, ở trong nhà hay ngậm đồ ...