ngap lut o Quang Nam

Quảng Nam: Nhiều nơi ngập sâu nhấn chìm hoa màu, nhà cửa

Quảng Nam: Nhiều nơi ngập sâu nhấn chìm hoa màu, nhà cửa(02/12/2016)

Mưa liên tục trút xuống 3 ngày liền kèm với hồ Phú Ninh xả lũ khiến mực ...