Nghị định 77/NĐ-CP

Kiểm tra thực hiện Nghị định 77/NĐ-CP tại tỉnh Nghệ An

Kiểm tra thực hiện Nghị định 77/NĐ-CP tại tỉnh Nghệ An(30/11/2016)

Ngày 29-11, đoàn công tác liên ngành của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an do Thiếu ...