Ngừng thông quan xe BMW

Ngừng thông quan xe BMW - Bộ Tài chính đúng hay sai?

Ngừng thông quan xe BMW - Bộ Tài chính đúng hay sai?(02/12/2016)

Liên quan đến vụ việc Bộ Tài chính chỉ đạo tạm ngừng thông quan các lô xe ...