người có gia định

Bố mẹ phản đối khi tôi yêu người có một đời vợ(30/11/2016)

Từ khi biết anh đã có một đời vợ và con riêng, bố mẹ cấm đoán. Mẹ ...