Ngưỡng mộ Putin

Cửa chiến thắng của bà Merkel được mở bởi Trump và Putin?

Cửa chiến thắng của bà Merkel được mở bởi Trump và Putin?(02/12/2016)

(Quan hệ quốc tế) - “Hiệu ứng Trump”, “ngưỡng mộ Putin” tạo làn gió mới tại nhiều ...