Nguyễn Chánh Tín

Dàn sao Ván bài lật ngửa sau ba thập niên: Khi hào quang không bao phủ cả cuộc đời

Dàn sao 'Ván bài lật ngửa' sau ba thập niên: Khi hào quang không bao phủ cả cuộc đời(02/12/2016)

'Ván bài lật ngửa' làm nên tên tuổi của khá nhiều nghệ sĩ. Hơn ba thập niên ...