Nguyễn Sĩ Hiển

SDA: Chủ tịch Nguyễn Sĩ Hiển đăng ký bán 1.5 triệu cp(13/12/2016)

Ông Nguyễn Sĩ Hiển - Chủ tịch HĐQT CTCP Simco Sông Đà (HNX: SDA) đăng ký bán ...