Nguyễn Thị Ngân Hà

Lấy tên chồng đặt cho bài hát - cô gái Đức Trí phải mủi lòng

Lấy tên chồng đặt cho bài hát - cô gái Đức Trí phải mủi lòng(30/11/2016)

Ca khúc Ánh sáng của em cùng chuyện tình trắc trở của thí sinh Nguyễn Thị Ngân Hà ...