nhà dài

Cầu thang Đực sao lại có nhũ hoa hả thầy?

"Cầu thang Đực sao lại có nhũ hoa hả thầy?"(30/11/2016)

TTO - Ngôi nhà sàn truyền thống thật sự của người Ê Đê và người M’Nông ở tỉnh ...