Nhã Phương nổi loạn

Không ngờ Nhã Phương ngoài đời lại nổi loạn thế này

Không ngờ Nhã Phương ngoài đời lại "nổi loạn" thế này(02/12/2016)

Cuộc sống của Nhã Phương khiến nhiều người hâm mộ đi từ ngạc nhiên tới ngạc nhiên ...