nhà sinh hoạt công cộng

Thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng

Thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng(02/12/2016)

15 tòa nhà chung cư tại Khu đô thị (KĐT) Bán đảo Linh Đàm được xây dựng ...