Nhạc sĩ người Pháp

Tình nghi tống tiền, nhạc sĩ Pháp bị Nga tạm giữ(30/11/2016)

Nhạc sĩ người Pháp Didier Marouani, người sáng lập ban nhạc Space, đã bị cảnh sát thành ...