nhảy khỏi máy bay

Một phụ nữ mở cửa thoát hiểm, nhảy ra khỏi máy bay khi đang hạ cánh

Một phụ nữ mở cửa thoát hiểm, nhảy ra khỏi máy bay khi đang hạ cánh(30/11/2016)

Một phụ nữ đã hồn nhiên mở cửa thoát hiểm và nhảy khỏi máy bay khi nó ...