nhiễm flour răng

Nguồn gốc những đốm trắng trên răng người

Nguồn gốc những đốm trắng trên răng người(30/11/2016)

Những đốm trắng trên mặt răng là kết quả từ chứng nhiễm flour từ thời thơ ấu, ...