Nikon One

Máy ảnh 68 tuổi của Nikon được bán với giá hơn 9 tỷ VNĐ

Máy ảnh 68 tuổi của Nikon được bán với giá hơn 9 tỷ VNĐ(02/12/2016)

Máy ảnh 68 tuổi của Nikon được bán với giá hơn 9 tỷ VNĐ