Nổ tung thành 20 mảnh

Tàu vũ trụ Nga nổ tung thành 20 mảnh sau cất cánh   

Tàu vũ trụ Nga nổ tung thành 20 mảnh sau cất cánh   (02/12/2016)

(Vũ khí) - Tàu vũ trụ chở hàng không người lái Progress MS-04 của Nga nổ tung ...