nông thôn mới Thuận Nam

Không đổi tiêu chí “ảo” lấy thành tích

Không đổi tiêu chí “ảo” lấy thành tích(02/12/2016)

Từ một huyện nghèo của tỉnh Ninh Thuận, đến nay Thuận Nam đã thực sự thay da, ...