nộp hồ sơ qua mạng

Dân còn ngại nộp hồ sơ qua mạng

Dân còn ngại nộp hồ sơ qua mạng(30/11/2016)

TTO - Từ câu chuyện “Dịch vụ công trực tuyến: Chậm chạp đi vào cuộc sống”, nhiều ...