NTK Sophie Theallet

12 nhà thiết kế hàng đầu nhắn nhủ đến Đệ nhất phu nhân Melania sau khi làng thời trang bị chia rẽ

12 nhà thiết kế hàng đầu nhắn nhủ đến Đệ nhất phu nhân Melania sau khi làng thời trang bị chia rẽ(02/12/2016)

Sau lá thư kêu gọi tẩy chay bà Melania của NTK Sophie Theallet, làng thời trang đã ...