Obi giảm giá

Obi đồng loạt giảm giá mạnh tại Việt Nam sau một năm ra mắt

Obi đồng loạt giảm giá mạnh tại Việt Nam sau một năm ra mắt(15/11/2016)

Obi SF1, Obi MV1 và Obi SJ1.5 vừa có sự điều chỉnh giá mạnh so với thời ...