P.Đa Kao

Ngồi tù cả đời vì giúp bạn lấy le với bạn gái

Ngồi tù cả đời vì giúp bạn 'lấy le' với bạn gái(30/11/2016)

Muốn "lấy le” trước bạn gái, Phú rủ Đức Anh và Tín đi tìm gặp đồng nghiệp ...