Pebble

Những lý do khiến smartwatch chết thảm

Những lý do khiến smartwatch chết thảm(27/12/2016)

Với việc Pebble, một trong những thương hiệu smartwatch được người dùng yêu thích bị khai tử, ...