Pebble

Fitbit thâu tóm công ty smartwatch Pebble

Fitbit thâu tóm công ty smartwatch Pebble(08/12/2016)

Nhà sản xuất đồng hồ thông minh Pebble bán lại nhiều tài sản cho Fitbit, công ty ...


Fitbit chi 40 triệu USD thâu tóm mảng smartwatch của Pebble

Fitbit chi 40 triệu USD thâu tóm mảng smartwatch của Pebble(08/12/2016)

Nhà sản xuất các thiết bị đeo Fitbit Inc vừa cho biết, họ đã chính thức mua ...


Fitbit lên kế hoạch mua lại Pebble

Fitbit lên kế hoạch mua lại Pebble(02/12/2016)

Gần đây nhất, Pebble tiếp tục nhận được một khoản tiền quyên góp lớn để ra mắt ...