pháo hạng nặng

CHND Donetsk: Ukraine chuẩn bị cuộc chiến tổng lực

CHND Donetsk: Ukraine chuẩn bị cuộc chiến tổng lực(17/01/2017)

CHND Donetsk: Ukraine chuẩn bị cuộc chiến tổng lực


Ấn Độ sắp có 145 pháo hạng nặng của Mỹ

Ấn Độ sắp có 145 pháo hạng nặng của Mỹ(02/12/2016)

Ấn Độ sắp có 145 pháo hạng nặng của Mỹ