pháo M777

Ấn Độ sắp có 145 pháo hạng nặng của Mỹ

Ấn Độ sắp có 145 pháo hạng nặng của Mỹ(02/12/2016)

Ấn Độ sắp có 145 pháo hạng nặng của Mỹ