phân luồng

Từ ngày 5-12, phân luồng khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Từ ngày 5-12, phân luồng khách tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám(02/12/2016)

(HNM) - Tin từ Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử ...