phá xe khách

Hành khách hoảng loạn khi côn đồ đập phá xe khách Thành Công

Hành khách hoảng loạn khi côn đồ đập phá xe khách Thành Công(02/12/2016)

Nhóm côn đồ khoảng 7 người điều khiển xe máy kè hông xe khách rồi dùng tuýp ...