phần mềm chuyển đổi mã vùng

Đổi mã vùng điện thoại cố định không ảnh hưởng đến số thuê bao

'Đổi mã vùng điện thoại cố định không ảnh hưởng đến số thuê bao'(01/12/2016)

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm cho biết, việc chuyển đổi mã vùng ...