pháo 2A82-1M

Pháo dành cho tăng Armata trên cả số 1 thế giới  

Pháo dành cho tăng Armata trên cả số 1 thế giới  (30/11/2016)

(Ảnh Nóng) - Việc Nga phát triển thành công pháo 2A82-1M dành cho tăng Armata đã khiến ...