phát triển vì cộng đồng

​Coca-Cola đặt mục tiêu phát triển vì cộng đồng

​Coca-Cola đặt mục tiêu phát triển vì cộng đồng(02/12/2016)

Với cam kết xây dựng cộng đồng phát triển bền vững, Coca-Cola không ngừng đầu tư cho ...