phiến quân Taliban

Taliban khoe khoang giết hại hơn 17.500 người trong năm 2016

Taliban khoe khoang giết hại hơn 17.500 người trong năm 2016(24/01/2017)

Taliban khoe khoang giết hại hơn 17.500 người trong năm 2016