phiến quân Philippines

Philippines báo động khủng bố ở cấp cao nhất

Philippines báo động khủng bố ở cấp cao nhất(01/12/2016)

Philippines vừa nâng cảnh báo khủng bố lên cấp cao nhất sau khi phát giác âm mưu ...