pho 5 nghin o thanh pho det

Phở đêm giá 5 nghìn ở thành phố dệt

Phở đêm giá 5 nghìn ở thành phố dệt(29/11/2016)

Quán được thành lập từ năm 2005, đến nay cũng suýt soát 11 năm nhưng vẫn giữ ...