Photo Sharing

Người dùng iPhone bị làm phiền bởi hàng loạt lời mời rác

Người dùng iPhone bị làm phiền bởi hàng loạt lời mời rác(30/11/2016)

Nhiều khách hàng của Apple phải nhận vô số lời mời không mong muốn trong ứng dụng ...