phút gặp gỡ tại tòa

Gặp con trai thiểu năng ở tòa, người cha bật khóc

Gặp con trai thiểu năng ở tòa, người cha bật khóc(02/12/2016)

Chờ toà tuyên án, mái tóc ngả bạc của ông Nhựt nhiều lần rung lên khi đôi ...