Piaggio Vespa GTS

Piaggio Vespa GTS và SH Việt Nam xe nào bền hơn?

Piaggio Vespa GTS và SH Việt Nam xe nào bền hơn?(02/12/2016)

Tôi phân vân giữa hai lựa chọn trên, thích Piaggio Vespa GTS nhưng chỉ sợ xe mau ...